Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Published on :

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μια μακροχρόνια ασθένεια η οποία προκαλεί φλεγμονή στους πνεύμονες και οδηγεί σε καταστροφή του πνευμονικού παρεγχύματος και στένωση των αεραγωγών. Κυριότερες μορφές είναι η χρόνια βρογχίτιδα και το πνευμονικό εμφύσημα. Είναι η 4η αιτία θανάτου παγκοσμίως ενώ το 2020 αναμένεται να είναι […]